News

Organica blog

17-12 2020
Bạn có muốn biết những bó rau hữu cơ, quả cam sinh thái Nghệ An, con cua rừng Cà Mau, hạt gạo đặc sản giống lúa cổ truyền Nàng Keo - Bến Tre, hạt đậu từ bản làng của người dân tộc thiểu số Cơ Tu, Tây Giang- Quảng Nam… đang bán tại Organica đến từ đâu và nông dân làm ra những nông sản đó như thế nào không?
Page