Tin tức

Nông nghiệp hữu cơ giúp bảo tồn và phát triển các loài ong hoang dã

13/02/2019

Nông nghiệp hữu cơ giúp bảo tồn và phát triển các loài ong hoang dã

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Agriculture, Ecosystems & Environment (Nông nghiệp, Hệ sinh thái & Môi trường) cho thấy nhiều nguồn cung cấp phấn hóa cho ong hoang dã hơn và nhiều loại ong được tìm thấy trong các trang trại lúa mì hữu cơ so với thông thường.

Điều này đặc biệt đúng khi quy mô trang trại nhỏ hơn. Trên tất cả các trang trại nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 81 loài ong hoang dã khác nhau và các trang trại hữu cơ có số lượng ong nhiều hơn khoảng 30% so với các trang trại thông thường.

Các tác giả cho rằng điều này là do thuốc diệt cỏ không được sử dụng với quản lý lúa mì hữu cơ, cho phép nhiều thảm thực vật phát triển bên lề cánh đồng.

Những trang trại hữu cơ này có nhiều thực vật có hoa hơn và sự đa dạng hơn của những cây đó, hỗ trợ số lượng lớn hơn và sự đa dạng của ong.

Nghiên cứu này cho thấy việc trồng một loại cây trồng mà không dựa vào thụ phấn và thông thường hỗ trợ thụ phấn vẫn có thể là một nguồn tài nguyên quan trọng khi thực vật ở lề được phép phát triển và nở hoa.

Link bài nghiên cứu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917305169