Tin tức

HIỆN TRẠNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE 2018

11/07/2018

HIỆN TRẠNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE 2018

Tính tới hết năm 2017, thế giới có khoảng 190 triệu ha đất trồng các loại cây trồng biến đổi gene (GMO), tăng 3% so với năm 2016 , tương đương diện tích 4,7 triệu ha.

Trong số 22 loại cây trồng biến đổi gene được trồng trên thế giới, có 4 loại cây trồng chính chiếm tới trên 90% diện tích cây trồng GMO trên toàn cầu gồm đậu nành (50%), bắp (31%), bông (13%), cải canola (3%).

Các loại cây trồng biến đổi gene GMO phổ biến trên thế giới

5 nước dẫn đầu thế giới về diện tích trồng cây GMO là Mỹ, Brazil, Argentina, Canada và Ấn Độ. Tại các quốc gia này, tỉ lệ cây trồng biến đổi gene đã chiếm tới gần 100% tổng diện tích cây trồng cùng loại.

Tỉ lệ cây trồng GMO tại 5 quốc gia Tỉ lệ cây trồng GMO tại 5 quốc gia

Có 17 triệu nông dân canh tác các cây trồng GMO trên thế giới.

Tính từ năm 2016 đã có 67 quốc gia chấp nhận trồng hoặc sử dụng thực phẩm GMO, trong đó có 24 nước cho phép trồng GMO và 43 nước cho nhập khẩu loại thực phẩm này.

Có trên 4.000 sự kiện GMO được chấp thuận trên toàn cầu, bao gồm 24 giống cây trồng GMO khác nhau. Trong đó, bắp là cây trồng biến đổi gene phổ biến nhất thế giới.

HIỆN TRẠNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE Ở VIỆT NAM

Hiện có 22 giống cây trồng GMO được thương mại hóa tại Việt Nam, với 14 giống bắp và 8 giống đậu nành. Năm 2017 có trên 45.000 ha trồng bắp GMO ở các tỉnh thành khắp cả nước, tăng 13 lần so với năm 2015. Ước tính có khoảng 37.500 hộ nông dân tham gia trồng loại cây này.