• Organica
  • Food & Drink
Tải về

Nếp trắng Cơ tu

Giá cũ: 0

 

Mô tả

Nếp Cơ Tu được phát triển bởi cộng đồng dân tộc tiểu số tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ từ tổ chức cứu trợ, phát triển Quốc Tế (FIDR). Các sản phẩm đều được thu hái chừng mực từ rừng hoặc được trồng từ giống thuần chủng địa phương, canh tác tự nhiên thân thiện môi trường, không có dư lượng hoá học, thu hái và đóng gói tuân thủ phương thức canh tác hữu cơ.
Nhắc đến nếp là nhắc đến Quốc Hồn Quốc Tuý các món bánh Việt: Bánh chưng, bánh dày, bánh ú, bánh tét, bánh ít, bánh trôi, bánh khúc, bánh cam...Nếp kết hợp với các loại đậu hạt nấu xôi. Tuỳ vào sự khéo léo của các chị các mẹ mà Nếp sẽ biến hình thành muôn vàng món ăn ngon và đẹp mắt.

Thương hiệu

CƠ TU

Các sản phẩm Cơ Tu được phát triển bởi cộng đồng dân tộc thiểu số Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ từ Tổ chức Cứu trợ/ Phát triển Quốc Tế (FIDR) nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Các nguyên liệu đều được thu hái chừng mực từ rừng hoặc được trồng từ giống thuần chủng địa phương, canh tác tự nhiên thân thiện môi trường, không có dư lượng hoá học, thu hái và đóng gói tuân thủ phương thức canh tác hữu cơ.

Xem các sản phẩm của thương hiệu này

Đặc tính

[Cart Error] Crawler detected. Cart is disabled.