News

GMO Warning

10-06 2019
Mùa thu năm 2018, nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê công bố đã tạo ra hai bé gái sinh đôi từ một phôi thai đã được ông này chỉnh sửa gen với công cụ CRISPR trong phòng thí nghiệm của mình. Theo đó, hai em bé biến đổi gene có khả năng miễn nhiễm virus HIV.
14-08 2018
Monsanto lost the first trial by a plaintiff who got non-Hodgkin’s lymphoma after using Roundup. The jury awarded Dewayne "Lee" Johnson, a Bay Area school district groundskeeper, $289 million.
08-06 2018
02-06 2018
02-06 2018