Khoai tây canh tác hữu cơ

Giá cũ: 0

 

Mô tả

Khoai tây canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm theo mùa

 

Thương hiệu

THIÊN SINH FARM

Xem các sản phẩm của thương hiệu này

Đặc tính