Chương trình thành viên

Chương trình thành viên

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

1. Chính sách ưu đãi thành viên - Membership:

Điều kiện: 500 điểm chiết khấu 100.000đ

    Với 10.000đ = 1 điểm tích luỹ

  • Mỗi Khách hàng khi tham gia chương trình ưu đãi thành viên sẽ được cấp 01 tài khoản điểm, tương ứng với 01 số điện thoại đã đăng ký với Organica.
  • Điểm tích luỹ sẽ được cập nhật và cộng dồn vào tài khoản điểm sau mỗi lần Khách hàng mua sắm và hoàn tất thanh toán tại Organica.

Mức ưu đãi:

  • Khách hàng tích luỹ từ 500 điểm có thể sử dụng điểm để mua hàng với giá trị quy đổi tương đương. Sau khi quy đổi, tài khoản điểm của Khách hàng sẽ được trừ số điểm tương ứng.
  • Điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi từ đối tượng Khách hàng này sang Khách hàng khác.

2. Khách hàng thành viên O-LOVE:

Điều kiện: Khách hàng đạt được số điểm tích luỹ là 5.999 điểm (tương đương giá trị mua hàng là 59.990.000đ) trong vòng một năm kể từ 1/1 đến 31/12 của năm xét điểm.

Mức ưu đãi:

  • Chiết khấu 5% trên tổng giá trị đơn hàng phát sinh, cho những đơn hàng tiếp theo
  • Được hưởng chính sách Membership

Thời gian áp dụng: Hưởng mức chiết khấu 5% trong vòng 1 năm kể từ ngày đạt đủ điều kiện trở thành Thành viên O-LOVE.

3. Khách hàng thành viên O-LIFE:

Điều kiện: Khách hàng thanh toán trước và đạt mức chỉ tiêu 12.000.000đ/ tháng

Mức ưu đãi:

  • Rau củ quả: Chiết khấu 10% trên tổng giá trị đơn hàng phát sinh
  • Đông lạnh và mặt hàng khác: Chiết khấu 5% trên tổng giá trị đơn hàng phát sinh
  • Miễn phí giao hàng nội thành
  • Được hưởng chính sách Membership

Thời gian áp dụng: Trong 1 tháng kể từ thời điểm Khách hàng nạp tiền. Nếu Khách hàng không sử dụng hết số tiền trả trước trong 1 tháng, sẽ không được hưởng ưu đãi trên số tiền còn lại.