Tin tức

“Mùa xuân Trồng cây”

27/03/2024

“Mùa xuân Trồng cây”

Với mong muốn tổ chức một hoạt động có ý nghĩa để kết nối cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức xây dựng một môi trường sống xanh mát và bền vững, chúng tôi - Vườn hoa Thảo Điền & Đồi Hương Thảo phối hợp cùng Organica tổ chức chuỗi hoạt động “Mùa xuân Trồng cây”.

Kính gửi Quý Nhà Trường,
Dear Sir/Madam,

Với mong muốn tổ chức một hoạt động có ý nghĩa để kết nối cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức xây dựng một môi trường sống xanh mát và bền vững, chúng tôi - Vườn hoa Thảo Điền & Đồi Hương Thảo phối hợp cùng Organica tổ chức chuỗi hoạt động “Mùa xuân Trồng cây”.
In pursuit of orchestrating a purposeful event aimed at fostering community cohesion and promoting the importance of cultivating an eco-friendly and sustainable habitat, Thao Dien Flower Garden & Rosemary Hill has collaborated with Organica to launch a series of "Spring Planting Trees" activities.

Sự kiện dành cho các cư dân của Thảo Điền và khu vực xung quanh, đặc biệt hướng đến các em học sinh, những cộng đồng yêu thiên nhiên và cây cỏ, yêu nông nghiệp hữu cơ không hóa chất. Chúng tôi mong muốn thông qua “Mùa xuân trồng cây”, góp phần tạo ra những hứng khởi tích cực về một lối sống lành mạnh, một môi trường sống bền vững cho tương lai.
The event targets residents of Thao Dien and its vicinity, particularly focusing on students and communities with a passion for nature, plants, and chemical-free organic farming. The objective of "Spring Planting Trees" is to foster enthusiasm for a healthy lifestyle and sustainable environmental practices, aiming to cultivate a positive impact on future living environments.

Đồi Hương Thảo rộng khoảng 2000m2, có khu vực vườn rau trồng các loại rau thơm đặc sản của Việt Nam, có góc nhà lưới trưng bày các loại rau thơm xứ lạnh như hương thảo, xạ hương, húng tây,..; có cửa hàng trưng bày các nông sản hữu cơ; có bãi cỏ xanh mướt để tổ chức các hoạt động ngoài trời..
Rosemary Hill spans approximately 2000m2 and encompasses distinct areas, including a vegetable garden cultivating Vietnamese specialty herbs and a section dedicated to cold-country herbs like rosemary, thyme, and others. Additionally, there is a store showcasing organic agricultural products, and a verdant lawn providing a picturesque setting for outdoor events.

Thông tin chi tiết của hoạt động:
- Thời gian: 7:30 - 18:00, Thứ 6 & 7 mỗi tuần
- Giá vé: 100,000đ / vé
*Bao gồm: 1 chậu và đất + cây giống + tham quan vườn + nước uống
- Địa điểm: Đồi Hương Thảo - 27/6 Đ. Số 9, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Detailed information of the activity:
- Time: 7:30 - 18:00, Friday & Saturday every week
- Ticket price: 100,000 VND / ticket
*Includes: 1 pot and soil + seedlings + garden tour + drinking water
- Location: Rosemary Hill - June 27, Đ. No. 9, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City.
Chúng tôi rất mong được hợp tác cùng Quý Nhà trường để xây dựng một chương trình giáo dục độc đáo và phù hợp nhất với nhu cầu cũng như đặc điểm của học sinh. Bằng việc cùng nhau tạo ra một môi trường học tập tích cực và mang tính cộng đồng, chúng ta có thể tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển toàn diện của các em. Hãy cùng nhau khám phá và phát triển tài năng của các em, để họ có thể tỏa sáng và đạt được thành công trong tương lai. Chân thành cảm ơn sự